Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕОтдел ТСУИОПОСЕК при община Минерални бани, Ви СЪОБЩАВА, че на основание чл.129, ал.2 ЗУТ, вр. §8, ал.2, т.З от ПР от ЗУТ и одобрения КРП на с.Татарево със Заповед № 136/95г. е издадена ЗАПОВЕД № 3-377/27.10.2022 год. на Кмета на Община Минерални бани за ОДОБРЯВАНЕ на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ IX-38, кв.5 по плана на село Татарево.


ПРИЛОЖЕНИE:
СЪОБЩЕНИЕ


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития