Община Минерални бани
Официален сайт

РешениеРешение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот е идентификатор 70250.259.45 по КККР на с. Сусам. общ. Минерални бани. обл. Хасково с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала"


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение №ХА-ЕО-103/2023г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития