Община Минерални бани
Официален сайт

РешениеРешение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за "Изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ VIII и У ПИ IX, кв. 43, по плана на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково за „фотоволтаична електроцентрала“ (ФЕЦ) и изграждане на кабелна линия за присъединяване на ФЕЦ“.


ПРИЛОЖЕНИE:
Решение №ХА - EO - 121/2022 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития