Община Минерални бани
Официален сайт

Разпределение на ПМЛ от ОПФ за стопанската 2023/2024г.Протокол за  разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади за стопанската 2023/2024 година.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Протокол за разпределени на ОПФ 2023/2024 г.
Протокол за разпределение на ОПФ 2023/2024 г.


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития