Община Минерални бани
Официален сайт

Покана за доброволно изпълнениеПОКАНА за доброволно изпълнение на основание чл. 4 и чл. 9 от ЗМДТ

ДО: АНГЕЛА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ 126747359
Представлявано от СИЛВИЯ АТАНСОВА ДАНЕВА
Адрес за кореспонденция: 6343 с.МИНЕРАЛНИ БАНИ ул.ДЕТЕЛИНА N: 003
Адрес по чл.8 от ДОПК: 6343 с.МИНЕРАЛНИ БАНИ ул.ДЕТЕЛИНА N: 003
Каним Ви най-учтиво да изплатите доброволно задължението си (в едно с лихвите до окончателното изплащане) в 7-дневен срок от получаване на настоящата покана.

За повече информация вижте прикачените файлове!


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Покана за доброволно изпълнение
Акт за установяване на задължения по чл. 107 ал 3 от ДОПК


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития