Община Минерални бани
Официален сайт

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОСНа основание чл. 40, ал. 4 ЗОС, правя следното О Б Я В Л Е Н И Е Постъпило е Искане за замяна на основание чл. 36, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, от Гюлсевер Ридван Алиосман, жител на с. Караманци, община Минерални бани, собственик на имот земеделска земя. Заявителят предлага да бъде заменен собствения му имот с имоти частна общинска собственост, представляващи земеделска земя, собственост на община Минерални бани. Имотът, собственост на заявителя, има следните характеристики: ПИ № 049004, в землището на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково, местността „Бахче тарла”, с площ 1,500 дка, VI категория Имотите, собственост на община Минерални бани, имат следните характеристики: ПИ № 052005, в землището на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково, местността „Габаач”, с площ от 3,227 дка, VIII категория. ПИ № 064001, в землището на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково, местността „Габаач”, с площ от 2,103 дка, VI категория. ПИ № 053018, в землището на с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково, местността „Бахче тарла”, с площ от 1,910 дка, X категория. МЮМЮН АЛИ ИСКЕНДЕР Кмет на община Минерални бани


ПРИЛОЖЕНИE:
Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития