Община Минерални бани
Официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОСРешение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на "Изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ IV-66, кв. 3 по плана на с. Ангел войвода, общ. Минерални бани, обл. Хасково с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала и външно електрозахранване на ФЕЦ''.


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития