Община Минерални бани
Официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОСНа основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на вятърна електроцентрала с мощност до 50 kW за собствени стопански нужди в собствения на дружеството ПИ 70250.799.993 по КК на с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково, с възложител "Топликос-2008" ЕООД.


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития