Община Минерални бани
Официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОСНа основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на "Лозово насаждение" в поземлени имоти с идентификатор 720.820.286 и 720.820.287, землище на с.Сусам, община Минерални бани, област Хасково, с Възложител Живка Веселинова.


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития