Община Минерални бани
Официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОСНа основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Минерални бани обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на "Въвеждане в експоатация на обор за отглеждане на 1000 броя кози" в поземлен имот с идентификатор 72103.135.10, землище на с.Татарево, община Минерални бани, област Хасково, с Възложител Тодор Тинчев Тодев


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития