Община Минерални бани
Официален сайт

ОбявленияИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление за инвестиционно продложение от САМКОЛ КОНСУЛТИНК с управител Чавдар Василев Георгиев

Инвестиционно предложение от ЕТ "ДАФНИ ДАФИНКА ДЕМИРЕВА"

Инвестиционно предложение от ЕТ "ДАФНИ ДАФИНКА ДЕМИРЕВА"

списък на класираните кандидат-потребители

Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)

списък на оценените кандидати за лични асистенти

Списък на оценените кандидати за лични асистенти

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешение за ползване на повърхностен водон обект

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Изграждане на подпорна стена II етап от - o.к. 73 до т.1 на същ. подпорна стена, с. Татарево, общ. Минерални бани

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжения с предпазване от наводнения, с трасе в близост до о.т. 21, о.т. 28 и о.т. 41, възстановяване на водостоци в близост до о.т. 40, между о.т. 14 и о.т. 23 по плана на с. Долно Брястово, общ. Минерални бани.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Реконструкция на водосток при о.т.72 и о.т.52, и изграждане на подпорни стени на дерето преди и след водостока с. Горно Брястово, общ.Минерални бани, обл. Хасково

Стратегия за управление на общинската собственост

Стратегия на община Минерални бани за управление на общинската собственост за мандат 2016-2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционнo предложение: "Изграждане на подпорна стена - втори етап- от о.к.73 до т.1 на същ.подпорна стена, с.Татарево,община Мин.бани"

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ЗА 50КРАВИ В ПИ №233017 В МЕСТНОСТА "ПЕХЛИВАН КЪР"

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ЗЕЛЕНО СТОПАНСТВО 2015"ЕООД

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ЗЕЛЕНО СТОПАНСТВО 2015"ЕООД

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение НА ФИРМА "МОРЕНО МОБИЛЕ" ЕООД, град Хасково

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС

Актуално

Предстоящи събития