Община Минерални бани
Официален сайт

УВЕДОМЛЕНИЕУ В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛАТА

МИНЕРАЛНИ БАНИ, БРЯСТОВО, СПАХИЕВО, ТАТАРЕВО, КОЛЕЦ И СИРАКОВО

Във връзка с прекъсване на водоподаването и/или въвеждането на режимно водоснабдяване в зони на водоснабдяване, в резултат на възникнала авария и преустановяване работата на ПС „Ябълково”, както и липса на данни по отношение на качеството на водата, която ще бъде доставяна на потребителите в зони на водоснабдяване (ЗВ), в които се извършва смесване на вода от различни водоизточници при изключване на водата доставяна от ПС „Ябълково”, иполучено писмо с Изх.№26-05/22.09.2021г от  РЗИ-Хасково, в изпълнение на което

Ви уведомявам,

че водата в изброените села не може да се използва за питейни нужди и за приготвяне на храна!!!

Водата може да се използва за хигиенни цели.

 

МЮМЮН ИСКЕНДЕР  

КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития