Община Минерални бани
Официален сайт

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Дейностите по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Минерални бани“, който се изпълнява по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001  „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на Европейския съюз (ЕС), приключват на 30.09.2021 г. След тази дата услугата “топъл обяд” няма да бъде предоставяна на територията на общината.

Общинска администрация Минерални бани заявява необходимостта и желанието си да кандидатства по ОПХ ФЕПНЛ през новия програмен период и разчита на по-нататъшно ползотворно сътрудничество с УО на ОПХ ФЕПНЛ.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития