Община Минерални бани
Официален сайт

Съобщение по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани”Община Минерални бани, в качеството й на партньорска организация, подписа договор за изпълнение на безвъзмездна финансова помощ с Агенция за социално подпомагане BG05FMOP001-3.002-0126-C01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. В изпълнение на договора се проведе подбор на потребители и се изготви Списък на одобрените резерви на потребители по Проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани".


ПРИЛОЖЕНИE:
Списък на одобрените резерви на потребители по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Минерални бани”


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития