Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕОбщина Минерални бани подписа договор за реализацията на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Проектът се финансира по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 на ОПИК 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на проектa е да се подкрепи изпълнението на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората - осигуряване на подкрепа за лицата, застрашени в най-голяма степен от зараза с COVID-19 - възрастни лица над 65 г., лица с увреждания и такива, поставени под карантина, които са принудени да останат по домовете си.

Чрез реализацията му ще бъдат осигурени услуги на минимум 29 нуждаещи се лица от следните целеви групи: 

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на община Минерални бани;
  • Хора с увреждания и техните семейства, живущи на територията на община Минерални бани;
  • Възрастни лица в риск, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • Възрастни лица или член/ове на техните семейства, които са поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • Самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Срокът за изпълнение на проекта е 10 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 47 414,99 лева, от които 33 867.86 лева са за възнаграждения на назначения персонал, а 13 547,14 лева са за: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобилите, с които ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.

Открита е телефонна линия 0879298904, на която се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация Минерални бани от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден. ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития