Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
На 19.10.2017 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинска администрация Минерални бани, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове”. Срещата е насочена към представители на образователни и културни институции, доставчици на социални услуги и НПО от област Хасково. Ще бъде представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС България-Турция, представяне на възможности за включване в Програмата на България при Председателството на ЕС и други налични възможности, с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития