Община Минерални бани
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕОбщина Минерални бани ви уведомява, че от 01.07.2017г. е изискуема първа вноска за: - Данък върху недвижимите имоти - Такса битови отпадъци - Данък върху превозните средства за 2017г. Начислява се лихва върху дължимата главница, ако плащането не бъде извършено.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития