Община Минерални бани
Официален сайт

Проект "ПРИЕМИ МЕ 2015"ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ОТНОСНО: Изпълнение на проект ”Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,бюджетна линия BG05M9OP001-2.003” Приеми ме 2015” , финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG05M9OP001-2.003-0001-C01.


ПРИЛОЖЕНИE:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития