Община Минерални бани
Официален сайт

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани”Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани”

Предстои Община Минерални бани да сключи договор за БФП за реализацията на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Минерални бани“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по Компонент 3 е в размер на 47 414,99 лева, като 60 % от нея са предвидени за преки разходи за възнаграждения на назначения персонал. Непреките разходи включват: закупуване на дезинфектанти и лични предпазни средства за назначените лица; гориво за автомобилите, с които ще се изпълняват заявките; дребно офис оборудване за администриране на дейността и възнаграждения на екипа за организация и управление на проекта.


Целта на проектa е да се подкрепи изпълнението на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората - осигуряване на подкрепа за лицата, застрашени в най-голяма степен от зараза с COVID-19 - възрастни лица над 65 г., лица с увреждания и такива, поставени под карантина, които са принудени да останат по домовете си.


Срокът за реализиране на допустимите дейности по Компонент 3 е 7 месеца и ще приключи на 31.12.2020 г.


Предвидено е осигуряване на услуги на минимум 29 нуждаещи се лица от следните целеви групи: 

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, живущи на територията на община Минерални бани;
  • Хора с увреждания и техните семейства, живущи на територията на община Минерални бани;
  • Възрастни лица в риск, които са в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • Възрастни лица или член/ове на техните семейства, които са поставени под карантина във връзка с COVID-19;
  • Самотни родители с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Персоналът по проекта ще се назначава поетапно, в зависимост от заявените потребности и включва: 10 “куриери”, които ще закупуват (със средства на заявителите) и доставят на адрес: храна, хранителни продукти, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Куриерите ще заплащат битови сметки на заявителите и при нужда ще осъществяват неотложни административни услуги. Доставката на стоки и извършването на горепосочените услуги са безплатни.   
Открита е телефонна линия 0879298904, на която се подават заявки за ползване на услуги по Компонент 3 на договора, в рамките на работното време на общинска администрация Минерални бани от 08:00 до 17:00 часа, всеки работен ден.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития