Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на извънредно заседание на 27.11.2023 г./понеделник/ от 13:00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка относно, освобождаване на председателя на Общински съвет Минерални бани.

Докладва: Екрем Зейнур Председател на ОбС Мин.бани

  1. Докладна записка относно, избор на председател на Общински съвет Минерални бани.

Докладва: Екрем Зейнур Председател на ОбС Мин.бани


ПРИЛОЖЕНИE:
ПОКАНА


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития