Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАП О К А Н А

за участие в Обществено обсъждане на проекта на

Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г.

на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ и

ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

Екипът на СНЦ Местна инициативна група „Общини Минерални бани и Черноочене“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Минерални бани – Черноочене“, във връзка с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-91/24.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе при следния график:

  • 14 септември 2023 г., от 10:00 часа, в с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3, заседателна зала на общински съвет Минерални бани (сградата на общината).
  • 15 септември 2023 г., от 10:00 часа, в НЧ „Пробуда – 1952“, с. Черноочене.

Проектът на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2021-2027 г. на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“ е на разположение на всички заинтересовани страни в офиса на СНЦ МИГ „Общини Минерални бани и Черноочене“, с. Минерални бани, бул. „Васил Левски“ № 3.

За повече информация, моля да се обърнете към офиса на Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене“, бул. „Васил Левски“ № 3, с. Минерални бани или на e-mail адрес: mig_min.bani@abv.bg  или на телефон 0879/29 89 89.

Очакваме Вашето активно участие!

 

Този материал е създаден във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-91/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.“‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития