Община Минерални бани
Официален сайт

ПОКАНАНа основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 29.10.2020г., (четвъртък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1.Докладна записка относно, искане за авансово плащане по проект „Благоустрояване на улична мрежа в три населени  мeста в община Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

 

2. Докладна записка относно, кандидатсване на община Минерални бани с проект  ”Оползотворяване на туристическите ресурси на територята на Община  Минерални  бани”.

Докладва:Мюмюн Искендер

Кмет на Общ. Мин.бани

3. Текущи.                                                                                                                                                                                                                                        

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П……...............

                                              /Мехмед Лятиф/‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития