Община Минерални бани
Официален сайт

Обява за приемане на лица в доброволния резервДоброволният резерв, съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, е предназначен за комплектуване с резервисти на военните формирования от Българската армия - за изпълнението на задачи по отбраната на страната и други задачи по защита на националната сигурност. Кандидатите, които бъдат класирани за служба в доброволния резерв и сключат договор имат право на: -за всяка навършена година на разположение резервистът получава възнаграждение в размер на една основна заплата за съответната длъжност, а ако е поел задължение да участва в мисии и операции извън страната една основна заплата умножена по 1,5; -при извикване на активна служба по ред определен от Закона за резерва и Правилника за неговото прилагане резервистът получава основно и допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба; -времето, през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория; -когато резервистът сключи договор за служба във военно формирование, определено за участие в мисии или операции извън страната може да бъде извикан за подготовка с продължителност до 6 месеца, което му се зачита за активна служба; -резервистът може да бъде извикан на активна служба за заместване на военнослужещ, отсъстващ повече от 30 работни дни или на вакантна длъжност до назначаването на титуляр за срок, не по-дълъг от една година; -средствата за основното и допълнителното възнаграждение, както и средствата за път от населеното място по местоживеене до населеното място за изпълнение на службата и обратно са за сметка на бюджета на МО; -за времето на активната служба резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя. ________________________________________ Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв във Военно окръжие – Хасково – до 14.09.2016 г. Срок за провеждане на конкурсите– до 14.10.2016 г. ________________________________________ Желаещите кандидати могат да получат подробна информация за условията при кандидатстване от Военно окръжие - Хасково на телефон: 038 / 60 45 50 ; 0894 387280.


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжносно разписание за резервисти


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития