Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ОБЛАСТ ХАСКВО

ОБЯВА

На 01.03.2024 г. от 9.00 часа в голямата зала na Община Минерални бани предстои публично обсъждане :

  1. Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2024 г. при следния дневен ред:
    • Представяненапроектазаобщинскибюджетза2024г.
    • Становища,мнения и предложения от страна на местната общност.
    • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая №4 в ОбА след 22.02.2024 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития