Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

О Б Я В А

На 17.08.2023 г. от 9.00 часа в голямата зала на Община Минерални бани предстои публично обсъждане :

l. Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на проекта за общински бюджет за 2023 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая № 4 в ОбА след 14.08.2023 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития