Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОБЯВА

Общинска администрация – Минерални Бани уведомява всички заинтересовани лица и общественост за  инвестиционно предложение „Обследване на енергийна ефективност на сграда в експлоатация „Административна сграда, находяща се в село Минерални бани, Община Минерални Бани, кв. 16А, УПИ  I-515.

Инвестиционното предложение включва идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи.

Разработване на пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата за достигане на минимален изискуем клас на енергопотребление

Технико –икономическа оценка на мерките  за повишаване на енергийната ефективност

Оценка на спестените емисии в резултат на прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

Инвестиционното предложение е на разположение на всички заинтересовани лица всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа  в стая №102 етаж Първи.

Мнения,възражения и становища могат да бъдат подавани в 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на община Минерални бани.

 

ОБЩИНА  МИНЕРАЛНИ  БАНИ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития