Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАНа 22.03.2022 г. от 9.00 часа в голямата зала на Община Минерални бани предстои публично обсъждане:

1.Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2022 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на проекта за общински бюджет за 2022 г.
  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

2.Публичното обсъждане на бюджета за 2022г ще се проведе при съблюдаване на разрешения брой участници и спазване на въведените противоепидемични мерки - дистанция,дезинфекция,често проветряване и носенето на предпазни маски.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая № 4 в ОбА след 17.03.2022 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития