Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОбщина Минерални бани обявява прием на заявления - декларации по

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г.

ОПЕРАЦИЯ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Услугата се предоставя с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ФЕПНЛ с продължителност до 27.04.2021 г. и целта ѝ е да бъде намален броят на живеещите в бедност чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея. Такива са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. 
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Документи ще се приемат в Община Минерални бани и всички кметства в селата до 14.01.2021 г., включително. Кандидатите ще бъдат одобрени от Дирекция „Социално подпомагане“ – Хасково. Заявленията - декларации могат да бъдат изтеглени и от сайта на общината.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Заявление - Декларация
Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития