Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАНа 11.01.2019 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на: 1. Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г. при следния дневен ред: • Представяне на проекта за общински бюджет за 2019 г. • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност. • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет. Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая № 4 в ОбА след 07.01.2019 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития