Община Минерални бани
Официален сайт

ОБЯВАОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ ОБЛАСТ ХАСКОВО

О Б Я В А

На 09.01.2017 г. от 9.00 часа в голямата зала публично обсъждане на:
1.Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси нублично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2017 г. при следния дневен ред:

  1. Представяне на проекта за общински бюджет за 2017 г.
  2. Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.
  3. Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая № 4 в ОбА след 03.01.2017 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития