Община Минерални бани
Официален сайт

Обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за национална карта на социалните услугиУважаеми дами и господа,

В съответствие с изискванията на Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Национална карта на социалните услуги.

В тази връзка и съгласно чл.48, ал.2 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Ви предоставяме за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение  за Национална карта на социалните услуги. Коментари и становища можете да изразите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на: info@mineralnibani.bg


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Анализ на потребностите от социални услуги на национална ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Предложение за Национална карта на социалните услуги


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития