Община Минерални бани
Официален сайт

Жители на община Минерални бани готвят гражданско неподчинениеЖители на община Минерални бани готвят гражданско неподчинениеЖители на община Минерални бани подготвят протестна акция във връзка с неизпълнението на маршрутни разписания от областната транспортна схема на Хасковска област. Те смятат да изразят своето гражданско неподчинение, като блокират участъци от главни транспортни пътища до пълното разрешаване на проблема. Това споделиха кметовете на селата Сусам, Брястово и Спахиево. Проблемът с автобусния превозвач всъщност не е от вчера. Сигналите и жалбите за него започват още през месец ноември 2018 година. Във връзка с изпълнението на влезли в сила областни транспортни схеми, от 25.10.2018 г. и 18.05.2020 г, маршрутните разписания по автобусна линия Хасково-Минерални бани-Сусам са разпределени съответно на две квоти. Едната е на община Минерални бани и включва следното маршрутно разписание: Хасково – Минерални бани - Сусам ( 7,15 ч.- 9,00 ч.) ежедневно Хасково – Минерални бани - Сусам (12,00 ч.- 13,00 ч.) ежедневно. Хасково – Минерални бани - Сусам (16,00 ч.- 17,10 ч.) ежедневно. Тези маршрутни разписания са утвърдени от областен управител на 04.01.2019 г. и актуализирани на 18.05.2020 г. Община Минерални бани е възложила изпълнението на маршрутните разписания на превозвача „Имсеф - Музафер Мехмед“ с договор № 32-У/03.02.2020 г. и към настоящия момент, те се изпълняват стриктно. Довелият до ескалиране на напрежението проблем е за линиите от квотата на община Хасково. Вижте съответното маршрутно разписание: Хасково – Минерални бани - Сусам (5.50 ч.- 6,30 ч.) в делнични дни Хасково – Минерални бани - Сусам (10,00 ч.- 11,00 ч.) ежедневно Хасково – Минерални бани (14,00 ч.- 15.00 ч.) ежедневно Хасково – Минерални бани - Сусам (18,00 ч.- 19,00 ч.) ежедневно Не се спазва изпълнението на маршрутните разписания от квотата на община Хасково, от страна на техния превозвач - за целия период както по часове, така и по маршрут, заявиха кметовете на трите села. За това има подадени много жалби и подписки от местните хора. Автобусите на хасковския превозвач по автобусна линия Хасково-Минерални бани-Сусам се отклоняват неправомерно от утвърдения маршрут като влизат в село Гарваново Това несъответствие по утвърдената областна транспортна схема създава транспортен хаос. Пътуващите не знаят кога ще има автобус, остават неизвозени по спирките. Първият автобус, който е за Хасково в 5,50 е важен за жителите на общината, които отиват на работа в областния град. Всеки ден те стоят и чакат, в очакване дали ще има автобус или не, и ако няма как да се придвижат до работното място навреме, без да закъсняват. Същото се отнася за учениците. През зимния сезон, чакането с часове по спирките крие опасности за здравето на тези деца. Погледнато от друга страна Минерални бани е Национален балнеоложки курорт, който през последните години привлича все повече туристи от страната и чужбина. Една част от тях идват с обществен транспорт, което означава, че така създадения транспортен достъп до курорта е силно затруднен, още повече, че се правят транспортни връзки с други части на страната и друг вид транспорт. Неизпълнението и на останалите часове води до неудобства сред пътниците, като голяма част от тях са възрастни хора и инвалиди. Това е единствената транспортна връзка на жителите, гостите и туристите на община Минерални бани до областния град. Община Минерални бани няма как да осъществява контрол над превозвач, който не е от нейната квота. Това е в правомощията единствено на община Хасково, защото договорът на съответната фирма е сключен с тях, заявиха от общинската администрация в Минерални бани. Нееднократно за тези нарушения на автобусния превозвач община Минерални бани е сигнализирала с писма, с наши изх.№ 5553/30.11.2018г, изх.№217/15.01.2019 г., изх.№2600/20.05.2020 г. и изх.№ 619/06.02.2019г, с приложени към тях жалби и подписки от жителите на общината до Изпълнителна агенция Автомобилна администрация - Хасково, Кмет на община Хасково, Областен управител, Омбудсмана на РБългария, Регионална дирекция Автомобилна админстрация – Стара Загора и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация - София. Последното от тях, предупреждаващо горепосочените институции за подготвяните протестни действия и блокиране на пътища от недоволни жители на общината е с дата 9-ти юли 2020 г. Молим да предприемете съответните действия по компетентност от Ваша страна, за стриктно изпълнение на маршрутните разписания от автобусния превозвач от квота на община Хасково, по автобусна линия Хасково-Минерални бани-Сусам, съгласно действащата областна транспортна схема, за които действия Ви молим да бъдем писмено уведомени, се казва още в писмото от община Минерални бани.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития