Община Минерални бани
Официален сайт

Здравко Димитров приключи втория сезон в Града на СлънцетоЗдравко Димитров приключи втория сезон в Града на СлънцетоТова беше Втория сезон на редовните археологически разкопки на Тракийско светилище и късноантична крепост край село Ангел войвода в община Минерални бани. Преди разкопките, през месец март бе сформирана Междуведомствена комисия за определяне на статута и границите на обекта. Разкопките получиха статут за обект с национално значение. Това беше съвсем нормално и реално да се получи като решение на министерството на културата, тъй като над Ангел войвода се намира най-голямото тракийско скално светилище в Хасковска област, не само като площ, но и като комплекси, които то предоставя.
Имаме абсолютно всички елементи на тракийската скална култура – скални гробници, скални олтари, шарапани, изключително много скални ниши. Скалните проходи също бяха изследвани тази година, освен това късноантичната крепост, която е другия акцент е много добре запазена, на някои места крепостната стена е с височина до 3 метра и дава много добри предпоставки за реставрация и социализация. Отделно вътре в рамките на крепостта, вече се откриха през тези 2 години на проучвания и една раннохристиянска църква от 5 век. В последните дни на разкопките през тази година се натъкнахме и на храм от езически епоха, т.е. храм от римската епоха 3-4 век, който предшества църквата.
И на базата на решенията на тази комисия, бъдещето на обекта вече е така доста добре разположено, защото би следвало да се направят за определено време редовните археологически разкопки, да се разкрият няколко подобекта от този археологически комплекс, след което може община Минерални бани, която е инициатор на цялото проучване да превърне обекта в туристически център, т.е. в един от основните акценти в културно-историческия туризъм на общината. Във връзка с това, с решенията на тази комисия вече финалния статут на обекта се проведоха и най-активните разкопки през тази година. Два месеца работихме – юли и август с близо 30 души работници, които на този висок връх бе доста трудно да се транспортират, но все пак успяхме да свършим работата и разкрихме 7 подобекта на „Хасара” над с. Ангел войвода.
Най-атрактивния от тях е големия комплекс от скални ниши на източния склон. Там има 17 ниши, които са най-големите и най-дълбоко изсечени в целия хасковски район. Това са реално много благодатни археологически обекти за изследователите, за туристите и за това бъдещо социализиране на обекта. Даденостите на обекта като цяло и особено на тези тракийски скални ниши са подобни на другите скални обекти в Родопите. Подобна е силата на Перперикон, на Татул, на Глухите камъни, не толкова в дребните находки, в монетите и други неща, които се откриват при разкопки, колкото в теренния паметник. Това, че хората ще дойдат на място на обекта за да видят и нишите и олтарите, както и всички други елементи на това тракийско светилище.
След нишите, втория подобект, който проучихме бе голяма част от Северната крепостна стена. Тя е в изключително добре запазено състояние, някъде до 2 метра висока и в бъдеще ще може да се реставрира.
Третият обект е центъра на „Хасара” при Ангел войвода е уникалната гробница, която е точния аналог на Татул. Тя е на самия връх на светилището и раннохристиянската църква, която е изградена буквално под нея. Църквата я проучихме напълно, като до нея в източната й страна, пред абсидата открихме и два раннохристиянски гроба, които не са обикновени гробове, а това са саркофагоподобни ложета. Те са изсечени в скалата като саркофази и са покрити с едни доста сериозни каменни плочи и явно това са раннохристиянски гробници, в които са били погребани най-вероятно и първите свещеници, служили в тази църква, тъй като самите гробове са пряко свързани и се намират както ви казах да абсидата на раннохристиянския храм и също ще останат на място. Костите от гробовете са прибрани от нас, археолозите за изследвания и антропологичния материал ще бъде изследван, след което ще бъдат върнати за препогребване на обекта, а самите гробници могат да се виждат и в бъдеще да бъдат експонирани.
Четвъртият подобект е на Южния склон. Там успяхме да хванем една доста трудна теренна ситуация. Югоизточния ъгъл на крепостта е бил превърнат в кула през късната античност, по времето на функционирането на крепостта. Но преди тази кула да бъде изградена, тя е изградена 4-5 век по времето на издигането на крепостта. Преди това обаче, това място е било скален проход, през който са преминавали траките, когато са се изкачвали на върха на това скално светилище. Така, че там има застъпване на двата периода и е може би най-интересния обект от цялата крепост, тъй като имаме и тракийски скални ниши и изсичания в прохода, върху които се наслагват вече градежите от късноантичната епоха.
Петият обект, който е доста атрактивен и буди сериозен интерес, абсолютна загадка е за нас археолозите, пък и за други учени – историци, траколози и т.н. това е Голямата шарапана на Ангел войвода. Изобщо тези комплекси на шарапаните са изключително атрактивни тъй като, предполага се, че те са служили за смачкване на гроздовите плодове при производството на виното. Точно този паметник на Ангел войвода пък ще видите, показва че такава функция е почти невъзможна, т.е. реално функциите на шарапаните са си така или иначе и до ден днешен неизяснени. Предстои едно сериозно проучване в бъдеще и данните за тези шарапани, които ние тук получаваме на Ангел войвода са доста добри и една от тях напълно подпомага едно проучване и документиране в бъдеще.
И последните два обекта, за които работихме и които са най-големите като площ и като архитектура на визия е цистерната /щерната/ . Тя бе изцяло проучена, но отне и най-много време, тъй като имаше изчистване на големи пластове и каменни блокове, които бяха паднали вътре. Сега цялата щерна е разкрита, проучена и може да бъде снимана и показвана на туристите и на обществеността. А буквално до нея в последните две седмици на разкопките попаднахме и на най-красивата, така буквално да го кажем, като градеж сграда от Ангел войвода, която се оказа и малък храм от късноримската епоха. Най-вероятно още не сме го датирали и точно, тъй като там разкопките ще продължат и догодина, но материала, който виждаме, строителната керамика е от късноримския период 3-4 век. Т.е. това е храмът, в който са се изпълнявали тези култови функции на светилището в самия край на езическата епоха, точно преди приемането на християнството и построяването на втората църква на върха.
А защо е храм – аналогиите на тази сграда с храма на тракийския конник на южния склон на Перперикон са почти перфектни като размери, градеж, позиция. В центъра на сградата има една скала, която е изсечена под формата на олтар и върху която разкрихме около 20 см. пепел около повърхността, където са били изпълнявани ритуалите на тракийските племена.
Така, че в общи линии това са резултатите за бъдещето на обекта те са доста добри, тъй като бих казал на базата на тези 7 подобекта вече община Минерални бани може да пристъпи към създаването на един такъв проект за цялостна консервация, реставрация и социализация на паметника, тъй като има сериозни разкрити археологиски структури и като комплекс и като площ. Цялата площ, която проучихме тази година е около 3 дка, при положение, че укрепената територия на крепостта е 8 дка т.е. около една четвърт от светилището и късноантичната крепост вече са в процес на проучване и биха могли да се социализират.


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития