Община Минерални бани
Официален сайт

Закриват филиала на Детска градина „Слънце” в село СърницаЗакриват филиала на Детска градина „Слънце” в село СърницаС решение на Общинския съвет в Минерални бани закриват филиала на Детска градина „Слънце” в село Сърница. Решението е взето след невъзможност да бъдат осигурени минималния брой деца, съгласно изискванията на Наредбата за финансирането в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Материално-техническото оборудване на закрития филиал ще бъде прехвърлено на другите филиали на Детската градина. Децата от закрития филиал ще бъдат пренасочени към филиала на същата детска градина в село Караманци. Там децата са обособени в две възрастови групи, както следва: I група – 2-4 години и II подготвителна група – 5-7 години. Разделянето на децата по възрасти ще даде по-добри възможности за отглеждане, възпитаване, социализиране и обучение. Наличен е транспорт за извозването на децата – с автобус на СУ „Христо Ботев“ с. Караманци. Децата ще имат възможността за ежедневно медицинско обслужване.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития