Община Минерални бани
Официален сайт

За двадесет и втори път заседаваха съветниците в Минерални баниЗа двадесет и втори път заседаваха съветниците в Минерални баниСвоето двадесет и второ редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 8 докладни записки, но преди началото на заседанието, председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени нови 7. След гласуването съветниците приеха предложението му. По-важните докладни касаеха определяне представител на община Минерални бани, който да участва в Областната комисия за изработване на Областната здравна карта. Такъв е необходим съответно и при изработването на Областната аптечна карта. Съветниците приеха този представител и в двете комисии да бъде Гинка Тенчева. Приет бе отчетът за касово изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз, сметките за чужди средства и ГФО на община Минерални бани за 2021 г. Сред останалите докладни бяха регламентирано предоставяне за безвъзмездно общо водовземане на минерална вода и ползване на водни обекти на територията на община Минерални бани, обявяване за продажба чрез публичен търг на имоти, частна общинска собственост, прекратяване на съсобственост и закупуване на прилежащи площи.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития