Община Минерални бани
Официален сайт

Второто си редовно заседание ще проведе ОбС в Минерални баниВторото си редовно заседание ще проведе ОбС в Минерални баниВторото си редовно заседание за този мандат ще проведе Общинския съвет в Минерални бани от 11,00 часа на 25 ноември. В проекта за дневен ред са включени 10 докладни записки, информира Председателят на Общинския съвет Екрем Юзеир. По-важните от тях са за избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Ще бъде направен избор на Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. Ще бъдат сменен състава на Комисията по общинската собственост и търговете от Състава на Общинския съвет и ще бъде направен избор на зам. председател на Общинския съвет. Предстои да бъде определено възнаграждението на Председателя на Общинския съвет и това на общинските съветници. Предстои да бъде определен делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България и представител в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България. Новият общински съвет ще се произнесе и за това дали общината да поеме краткосрочен общински дълг чрез заем от кредитна институция за финансиране на капиталовите разходи на общината.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития