Община Минерални бани
Официален сайт

Временни противоепидемични мерки въведоха в Минерални баниВременни противоепидемични мерки въведоха в Минерални бани

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер въведе със своя заповед временни противоепидемични мерки на територията на общината, които ще важат от 01.12.2021 до 31.03.2022 г. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни и други школи. Преустановява се и провеждането на културни и развлекателни мероприятия – фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия на танцовото, творческото и музикално изкуство. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитни маски за лице. Работодателите и органите по назначаване са длъжни да организират работния процес на работниците и служителите в дистанционна форма където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала. Пълният текст на кметската заповед можете да видите оттук!‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития