Община Минерални бани
Официален сайт

Водата за пиене и готвене в част от село Сусам е забраненаВодата за пиене и готвене в част от село Сусам е забранена

РЗИ – Хасково забрани водата за пиене и готвене за част от село Сусам в община Минерални бани. Забраната важи за населението, което живее в северозападната и централната част на населеното място, което е към Зона за водоснабдяване Сусам – гравитачна.

Водата там е с отклонения на качеството по радиологични показатели. Изчислена е параметрична стойност на Индикативна доза – 0,109±0,011 mSv, при определена параметрична стойност – 0,1 mSv. От 6 януари ВиК – Хасково трябва да осигури чиста вода на засегнатото население с водоноски.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития