Община Минерални бани
Официален сайт

В СУ "Проф. д-р Асен Златаров" отбелязаха Деня на ВодатаВ СУ На 22.03.2017 г. светът за 25-ти път отбеляза Деня на Водата. Направиха го и в Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров”, с. Минерални бани. С поредна инициатива, в изпълнение на проекта „ЗАЕДНО”, учениците от всички класове на училището, се подготвиха за празника. Организира се конкурс за съчинение на тема „Водата”, спечелен от Иван Господинов, който е в трети клас. Учениците с ентусиазъм се включиха в инициативата да рисуват на тема „Да пазим водата чиста”. Родителите на децата ни също подкрепиха инициативата на училището. Многообразието и красотата на рисунките може да се види във фоайето на училището, където има кът, посветен на темата за 2017 г. „Защо хабим водата”, послание как да пестим водата и идеи, дадени от учениците за това.

На самия ден – 22.03.2017 г. – учениците от клуб „Заедно за природата” в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”, заедно с децата от първи клас представиха програма, посветена на темата.

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО /За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо Образование/“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


ПРИЛОЖЕНИE:
Клуб "Заедно за природата"


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития