Община Минерални бани
Официален сайт

В община Минерални бани вземат мерки срещу COVID-19В община Минерални бани вземат мерки срещу COVID-19

Кметът на община Минерални бани сформира Кризисен щаб за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 на територията на общината. На територията на община Минерални бани и цялата Хасковска област не са установени случаи на заболяване от коронавирус. Мерките са превантивни и целят да ограничат разпространението на заболяването.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р–37/26.02.2020 г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г., както и във връзка с издадена Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер нареди:

Детска градина „Снежанка” и нейните бази на територията на общината да останат затворени до 13.03.2020 г. включително. След тази дата градината да бъде отворена при спазване на следните противоепидемични мерки.

Да се повиши взискателността при провеждане на санитарно-хигиенните и противоепидемични мероприятия. Задължително изискване е да се извършва строг сутрешен филтър на входа от медицински специалист, да се осигурят предпазни средства и дезинфектанти, като се извършва четирикратна дезинфекция през деня. Необходимо е да се ограничи достъпът на външни лица в детските заведения. По преценка на родителите, децата може да не посещават детската градина.

След възстановяването на учебните занятия, директорите на учебните заведения да осигурят достатъчно дезинфектанти и миещи препарати за четирикратна ежедневна дезинфекция на класни стаи, кабинети, физкултурни салони, коридори и др.

Трябва да се преустановят посещенията на културни мероприятия в т.ч. фитнес зали, репетиционни зали, тържества и чествания, при които се събират много хора на закрито. Забранява се организирането на масови културни, туристически и други мероприятия на открито – концерти, фестивали, изложения, конференции и др.

Провеждането на спортни мероприятия на територията на общината да се провежда без публика. Забранява се и провеждането на всякакви масови мероприятия – извънкласни дейности, олимпиади, учебни практики, състезания, турнири, ученически игри и др., в които участват деца и ученици, гласи още заповедта на кмета.

Пълният текст на кметската заповед можете да прочетете в сайта на общината!


Още снимки


‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития