Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани започна приемът на документи за целева помощ за отоплениеВ Минерални бани започна приемът на документи за целева помощ за отоплениеВ община Минерални бани започна приемът на документи за целева помощ за отопление. Предстоят промени в Наредбата на Министерството на труда и социалната политика, която определя нови условия за отпускане на целева помощ за отопление. Те предвиждат приема на документи за отоплителен сезон 2017-2018 година да започне от 17 юли и да приключи на 30 октомври 2017 година, съобщиха от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“. Друга промяна, която трябва да знаят кандидатстващите за този вид помощ е, че заявлението ще се подава по настоящ адрес, а не по постоянен, както беше до сега.
Настоящият адрес може да бъде различен от постоянния /този по лична карта/. Настоящият адрес е този адрес, на който живее и е регистрирано лицето или семейството и където ще се извърши социалната анкета. Дирекциите ще извършват служебна проверка в национална база данни „Население“, дали действително има регистрация на посочения в заявлението настоящ адрес. При определяне правото на подпомагане с целева помощ за отопление, размерът на пенсиите ще се намаля с определен коефициент, който ще е различен за пенсиите, определени до 30 юни и след 30 юни 2017 г.
По отношение на условията за право на целева помощ за отопление не се очаква промяна. Право имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на допълнителни условия от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Диференцираният минимален доход за отопление се определя в зависимост от възрастта, здравословното състояние, семейния и социалния статус.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития