Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани вземат мерки против африканската чумаВ Минерални бани вземат мерки против африканската чумаВ община Минерални бани срещу болестта „африканска чума” по свинете. Една от препоръчителните мерки за стопаните, отглеждащи свине за собствени нужди е да ги ограничат за обслужване в затворени помещения. Препоръчва се да не се използват храни и смески, които са били в свободен достъп до диви животни. Важно е да не се закупуват животни без маркировка, както и да се направят такива за вече наличните животни в стопанството, с цел осигуряване на ветеринарен контрол. За нерегистрираните животни в БАБХ в случай, че се наложи да бъдат превантивно унищожени ако попаднат в застрашени от болестта зони, няма да се изплащат обезщетения. С цел да се намали рискът от загуби на стопаните при евентуално обявяване на ефективни мерки по недопускане или ликвидиране на възникнали огнища се препоръчва свинете още на този етап да бъдат заклани и употребени за собствени нужди. При съмнения за заболяване или смъртност на животните в личните стопанства, незабавно да се информира съответния официален ветеринарен лекар. Чумата е смъртоносна за животните, но не е опасна за хората, уверяват експерти от Агенцията по безопасност на храните. Продуктите, дори и заразени, могат да се консумират ако са обработени термично.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития