Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани приеха отчетите на читалищатаВ Минерални бани приеха отчетите на читалищатаТринадесетото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. Присъстваха 11 от общо 13 общински съветници, като отсъстваха двамата съветници от ГЕРБ – Теодора Тодорова и Динко Добрев. Последният все пак се присъедини към работата на местния парламент малко след началото на заседанието. В проекта за дневен ред първонаначално бяха предвидени 5 докладни записки, но преди началото на заседанието към тях бяха добавени нови две. Сред по-важните проекти за решения бяха приемане на годишния отчетен доклад за 2020 г. за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Минерални бани за периода 2014-2020г. Местните парламентаристи приеха също така докладите и годишните финансови отчети на читалищата от община Минерални бани за 2020г. Те се произнесат и по докладна за актуализиране структурата на общинската администрация в Минерални бани. Съветниците упълномощиха кмета на общината Мюмюн Искендер да издаде запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” във връзка с МИГ „Минерални бани – Черноочене”. Делът на община Минерални бани за тази година е 43 716 лева, като впоследствие сумата се възстановява. Взето бе и решение кмета на общината да представлява общината във ВиК Асоциация – Хасково на общото събрание, което ще се проведе на 11 май т.г. Приета бе и Програма за закрила на детето за 2021 г.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития