Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани приеха отчета за развитие на туризмаВ Минерални бани приеха отчета за развитие на туризма Програмата за развитие на туризма за 2016-2017 година бе насочена към реализация на дейности, които да създадат среда за развитие на устойчив туризъм, съобразно част от стратегическите цели в общинската Стратегия за развитие на туризма 2014-2020 година. Това се казва в отчета за изпълнението й, който бе приет на последното заседание на Общинския съвет в Минерални бани. Всички включени в програмата дейности бяха пряко обвързани и с изпълнението на Общинския план за развитие. Приоритетите и дейностите по изпълнение на Програмата са съгласувани с Консултативния съвет по туризъм към Община Минерални бани. Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 12, т. 1 от Закона за туризма. На свое редовно заседание, провело се на 11.06.2018г., Консултативният съвет по въпросите за развитие на туризма на територията на общината, одобри отчета, съгласно чл.13, ал.6, т.1 от Закона за туризма.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития