Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани приеха годишните отчети на читалищатаВ Минерални бани приеха годишните отчети на читалищата

Местният парламент в Минерални бани проведе шестото си редовно заседание. Първоначално в проекта за дневен ред бяха заложени 6 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 4 нови, което съветниците приеха. Сред по-важните от докладните са приемане на докладите и годишните финансови отчети за 2019 г. на читалищата от община Минерални бани. Местните парламентаристи одобриха предложение, хората, които маркират дървата за сеч да получат по 5 кубика дърва за огрев. Актуализирана бе годишната програма на общината за 2020 г. Сред останалите докладни са определяне и отдаване под наем за 1 г. на маломерни имоти от общинския поземлен фонд и отпускане на еднократни финансови помощи.

/Снимката към текста е архивна/

 ‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития