Община Минерални бани
Официален сайт

В Минерални бани изплащат помощите за животновъди по нови ставкиВ Минерални бани изплащат помощите за животновъди по нови ставкиВ Минерални бани изплащат помощите за животновъди по нови ставки. Ясни са новите ставки за извънредна помощ за животновъдите. Над 11,3 млн. лева по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството ще бъдат изплатени на фермерите по нови ставки. Издадена е заповед на 4 август на министъра на земеделието, храните и горите, с която се отменя предишната заповед от 19 юли и се определя нов размер на финансовата подкрепа. Удължен е и крайният срок за изплащане на помощта до 1 септември.
Със заповедта е определен размерът на допълнително плащане от националния бюджет и неизразходваните средства от бюджета на ЕС за всяка от трите схеми за извънредно подпомагане.
На 6 юли на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ бяха одобрени средствата за национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството. Държавен фонд „Земеделие” ще подпомогне земеделските стопани, отглеждащи крави, биволици, овце – майки и кози – майки, получили плащане на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1613 на Комисията от 8 септември 2016 година, въз основа на броя животни одобрени за подпомагане по съответната схема. През 2016 в периода на прием са подадени 17 723 заявления за подпомагане. Тази година земеделските стопани, получили европейско финансиране като извънредна помощ за приспособяване през миналата година, ще могат отново да се възползват от финансовата подкрепа, без да е необходимо да подават ново заявление за подпомагане.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития