Община Минерални бани
Официален сайт

Училището в Караманци стана на 106 годиниУчилището в Караманци стана на 106 годиниПрез новата учебна година СУ „Христо Ботев” в село Караманци, община Минерални бани навърши 106 години през предстоящата учебна година. Школото е създадено през далечната 1912 г. Днес то предлага професията „хотелиер” с най-новата си специалност „Организация на дейностите в местата за настаняване”. В СУ „Христо Ботев”- с. Караманци, се обучават около 220 ученици от І до VІІІ клас, от които 139 ученици са включени в целодневна организация на учебния процес. Учебната база в училището непрекъснато се модернизира и обновява. Учебното заведение с добре уредени класни стаи и кабинети, обзаведени със съвременни нови мебели, аудио-визуални средства, компютърна техника и предстоящо изграждане Wi-Fi мрежа, която ще е достъпна в цялата сграда на училището. Към училищната сграда има отделен корпус за провеждане на часовете на децата от ПГ. За подпомагане на образователно - възпитателния процес спомага училищната библиотека, която предоставя съвременни учебни помагала за пълноценно обучение на учениците от І до VІІІ клас. СУ „Христо Ботев” разполага с обновен физкултурен салон. В двора на училището има площадки за волейбол, баскетбол, футбол и игрище за мини футбол, с предстоящо изработване на изкуствена настилка. За сигурността и безопасността на учениците е изградена система за видеонаблюдение с денонощно записващо устройство.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития