Община Минерални бани
Официален сайт

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Община Минерални бани изпълнява успешно подписания с Агенцията за социално подпомагане договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Минерални бани“ по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001  „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) и подкрепата на Европейския съюз (ЕС).                                        

Срок за реализация на проекта: 01.01.2021 – 30.09.2021 г.

Срок за предоставяне на услугата: всеки работен ден в периода 15.02.2021 – 30.09.2021 г.

Стойност на проекта: 208 494.00 лева

Към момента услугата “топъл обяд” се ползва от 450 лица на територията на общината.

 

За да се възползвате от услугата, трябва да отговаряте на една от следните характеристики:

1. Да сте лице без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;

2. Да сте лице, поставено под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямате близки, които да Ви окажат подкрепа;

3. Да сте лице, което е обект на социално подпомагане и за което е установена нужда от допълнителна подкрепа, и в условията на извънредна епидемична обстановка сте в невъзможност да задоволите жизнените си потребности.

 

Приемът на заявления е отворен!

Желаещите да се възползват от услугата могат да подадат документи по образец на място в деловодството или в стая 204 в сградата на общинска администрация в с. Минерални бани.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група се потвърждава от ДСП – Хасково!‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития