Община Минерални бани
Официален сайт

Собствениците трябва да декларират имотите си в Минерални баниСобствениците трябва да декларират имотите си в Минерални баниОбщина Минерални бани започва осъвременяване на информацията в „Местни данъци и такси”. В тази връзка е обявен гратисен период до 31.01.2022 г. за всички собственици на имоти на територията на община Минерални бани. До края на месец януари те трябва да минат през отдел „Местни данъци и такси” в общината и да декларират своето актуално имотно състояние. Корекцията на данните и вписването им ще се прави безплатно до края на обявения срок. От началото на месец февруари започват служебни проверки от специално назначена комисия и при установяване на неверни данни в подадените данъчни декларации ще бъдат налагани глоби.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития