Община Минерални бани
Официален сайт

Седмо редовно заседание провеждат днес в община Минерални баниСедмо редовно заседание провеждат днес в община Минерални бани11 докладни записки са заложени в проекта за дневен ред на седмото редовно заседание на местния парламент в община Минерални бани, което ще се състои от 10,00 часа на 4-ти април в Заседателната зала на родопската община. Това информира председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф.
Сред по-важните проекти за решения са приемане на отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община Минерални бани за 2015 г. Местните парламентаристи ще трябва да приемат и Общинския план за развитие на социалните услуги за 2017 г. на територията на общината.
Други важни решения са това за участието на общината в Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – общини Минерални бани и Черноочене”, както и докладна записка относно устойчивост по проектите при кандидатстване на община Минерални бани по Програма „Интеррег ИПП България – Турция 2014-2020 г.”
Съветниците ще трябва да се произнесат още по докладни за отпускане на еднократна финансова помощ, определяне на пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, както и изготвяне на Подробни устройствени планове. Последното решение е за създаване на градоустройствена основа за имот в местността „Св. Георги” в землището на с. Сусам, където има инвестиционно намерение за изграждане на параклис. Преди това предназначението на имота ще трябва да бъде променено за неземеделски нужди.‹ Назад

Актуално

Предстоящи събития